A A A
  • fot. Eliza Woźnicka, Tygodnik Lokalna
    fot. Eliza Woźnicka, Tygodnik Lokalna

IV Halinowskie Dni Muzyki

Stanisław Szczyciński - "Pasja wg św. Jana", kościół pw. Matki Łaski Bożej w Halinowie, Dom Kultury w Halinowie, 2.03.2008
 

„W niedzielę 2 marca goście IV Halinowskich Dni Muzyki wysłuchali skomponowanej przez Stanisława Szczycińskiego „Pasji wg św. Jana”. (…) W opowieści o zaparciu się Piotra, sądzie Piłata, czy wydaniu wyroku nie zabrakło elementów dramatycznych. „Zagrała” również cisza po fragmentach dotyczących wydania wyroku przez Piłata i śmierci Jezusa. Publiczność włączyła się w śpiew tradycyjnych pieśni wielkopostnych umieszczonych w „Pasji”; śpiewając, współuczestniczyła w pasji, stawała pod krzyżem. (…) To było głębsze zatrzymanie, prawdziwe wprowadzenie w przeżywanie Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy. (…) Trzeba pochwalić organizatorów – dyrektora Domu Kultury, Andrzeja Żbika, i Mirosława Borczyńskiego. Odbywające się po raz czwarty pod patronatem burmistrz Jolanty Damasiewicz Halinowskie Dni Muzyki na stałe już wrosły w kulturalny krajobraz gminy Halinów, pozwalając jej mieszkańcom na kontakt z wielką sztuką.”
 

„Medytacja w halinowskim kościele”, Eliza Woźnicka, Gazeta Lokalna, 5.03.2008