A A A

CelticTriangle

 

 

Celtic Triangle - "Ye banks"

 

 

 

 

Celtic Triangle - "Eightsome Reels"

 

 

24 lipca 2010 r., Festiwal "Wirydarz Dawnej Europy"

Zespół Celtic Triangle - "Pieśni dawnej Szkocji"

 

Organizacja:

Filharmonia Lubelska

Klasztor oo. Dominikanów

Agencja Artystyczna Ars Musica Mirosław Borczyński