A A A

Ars Musica

 

W kręgu tanga (La Cumparsita, Una Cabeza, El Choclo, Libertango, To ostatnia niedziela - fragm.)
Zespół instrumentalny Ars Musica, 8.05.2010 r.
VII Halinowskie Dni Muzyki - " Z tańcem przez wieki"

 

organizacja:

Dom Kultury w Halinowie,

Agencja Artystyczna Ars Musica Mirosław Borczyński